Kritisk Debats forfattervejledning
Af Redaktionen

Offentliggjort: 15. februar 2014

Denne vejledning skal hjælpe dig som forfatter – og os – til at få artikler ind, som det er nemt at lægge på vores hjemmeside. Husk, at vi kun publicerer på internettet.

Kritisk Debat har som udgangspunkt tre formater:

  • Artikler af 8 sider – selvstændige tekster og introduktioner
  • Artikler på 5 sider – anmeldelser og kortere debatoplæg
  • Artikler på 3 sider – typisk debatindlæg eller svar

En side forstås her som 2400 slag inklusive mellemrum.

Alle artikler skal forsynes med en manchet på maksimalt 500 slag inklusive mellemrum.

Afvigelser fra disse normer kan kun ske efter aftale med redaktionen.

Teksten skal skrives i et almindeligt anvendt tekstbehandlingssystem – typisk MS Word, Libre Office eller andet tilsvarende. Derudover skal artiklerne respektere følgende regler:

  • Manuskripter skrives uden orddeling og med løs bagkant.
  • Eventuelle fremhævninger skal ske med kursiv eller fed. Undlad at anvende understregning, forskellige skrifttyper forskellige farver eller HTML-koder som H1 eller lignende.
  • Der skal som hovedregel kun anvendes ét overskriftsniveau og overskrifterne skal markeres med fed skrift.
  • Nyt afsnit markeres med linjeskift. Brug ikke manuelt indryk eller tabulering.
  • Referencer og noter placeres i slutningen af dokumentet - noter KUN som slutnoter.
  • Der kan anvendes noter i teksterne.
  • Figurer og tabeller leveres så vidt muligt separat som JPEG, GIF eller andet gængs grafisk format.

Kritisk Debat lægger med hensyn til det anvendte sprog endvidere vægt på at artiklernes indhold er tilgængeligt for den almindelige, politisk interesserede læser.

Hvis du ikke har offentliggjort artikler i Kritisk Debat før - eller hvis der er sket afgørende ændringer i din status - så bedes du samtidig vedlægge en kort forfatterbeskrivelse, som vi kan lægge ind i vores forfatterregister. Beskrivelsen må meget gerne rumme informationer om din beskæftigelse, din uddannelsesbaggrund og dit job - hvis du har et. Endvidere ser vi gerne, at du oplyser en kontaktadresse (en email) samt at du vedlægger et lille billede (omkring 300 x 300 pixels). Men ellers kan du skrive det, du har lyst til.

Hvis du ønsker at downloade vores forfattervejledning i PDF-format, så skal du klikke her.