Artikler: Artikler
Det arbejdende Europa – status

For 19. gang har den Den europæiske fagbevægelses forskningsinstitution – ETUI – udgivet sin rapport Benchmark Working Europe. Den er særlig interessant, fordi den ikke, som de fleste finansministerielle økonomiske analyser, kun har fokus på vækst, konkurrenceevne og budgetdisciplin og behovet for justeringer relateret hertil, men tager udgangspunkt i bekæmpelsen af ulighed, arbejdsløshed og job usikkerhed som forudsætning for bæredygtig vækst samt udfordringerne med klimaforandringer, de demografiske forandringer, digitaliseringen og globaliseringen.

Skrevet af: Niels Henrik Nielsen  
Offentliggjort: 15-06-2019
Økonomiske modeller og den komplekse virkelighed.

Mainstream økonomien ”finder de resultater, som man søger ved at lægge nogle særdeles restriktive antagelser ned over, hvordan markedssystemer fungerer … således at ingen vildfarende forstyrrelser kommer i vejen for prismekanismens evne til at fungere som et balancerende feedback kredsløb, som altid genopretter markedets ligevægt.”

Skrevet af: Ivan Breinholt Leth  
Offentliggjort: 15-06-2019
Parallelsamfund, ghettoplan og hetz mod indvandrere

Den borgerlige regerings nylige redegørelse om ”parallelsamfund” fra marts 2019 er oplysende men også skræmmende læsning. Danmark er forandret og danskere står over for ”modborgere” og ”huller i landkortet” som det så smagfuldt omtales. Det er en redegørelse gennemsyret af strukturel racisme, som viser hvordan en primitiv opdeling i DEM og OS har vundet frem. Vi ser diskriminerende lovgivning blive vedtaget med stort flertal i Folketinget, herunder også de såkaldte arbejder-partier, og Danmark fremstår internationalt som et stadigt mere intolerant og fremmedfjendsk land. Gennem målrettede angreb på boligområder med relativt mange fattige borgere, herunderogså mange med anden etnisk baggrund end dansk, viser klassekampen sin åbenlyse brutale side.

Skrevet af: John Graversgaard  
Offentliggjort: 15-06-2019
Overvejelser over især klimabevægelsens progressive potentialer

Med enorm gennemslagskraft og hurtighed er klimabevægelsen rykket ind på en ubetinget førsteplads på den politiske arena. Ikke blot som bærende maksime hos de traditionelle grønne partier. Klimakampen har også fortrængt den sociale- og økonomiske dagsorden hos centrum-venstrepartierne – de socialdemokratiske partier – og hos venstrefløjspartierne i Europa og selvfølgelig i USA.

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 15-06-2019
Magt til forandring

I to videoer med den amerikanske organizer Jane McAlevey fokuseres på fem centrale pointer i begrebet organizing, og på hvorfor det er vigtigt at overbevise de ikke-overbeviste frem for at bruge kræfterne på at tale til den i forvejen frelste menighed. Desuden peger hun i et interview på, hvordan den eksisterende utilfredshed nærer en energi, der langt bedre end i dag kan opsamles af fagforeningerne. Endelig refereres kort en tale af præsidentkandidaten Bernie Sanders, i hvilken han argumenterer for en udvidelse af tilhængerbasen som en nødvendig forudsætning for markante politiske

Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 15-06-2019
Langsom nedsmeltning af velfærden (III): Udhulingen af skattesystemet (1985) 2002 til 2019

Over tre artikler har økonom Henrik Herløv Lund påvist, hvordan velfærden er blevet tilbagerullet de seneste tre årtier. I februarudgaven af Kritisk Debat blev velfærdsydelserne behandlet og i apriludgaven overførselsindkomsterne. Med indeværende artikel dokumenteres, hvordan også skattesystemet er blevet udhulet, hvilket har forringet såvel omfordelingen af indkomsterne som finansieringen af velfærdsstaten.

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 15-06-2019
Globalisering er det modsatte af internationalisme

Interview af Georgi Medarov og Madlen Nikolova med Vanya Grigorova. 

 

Grigorova er en velkendt aktivist for arbejdenes og de sociale rettigheder i Bulgarien og er økonomisk chefrådgiver for landets næststørste faglige hovedorganisation, Podkrepa.

 

Skrevet af: Georgi Medarov  
Offentliggjort: 15-06-2019
Arbejdsmiljøforliget og det kemiske arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøforliget, indgået af Folketingets partier minus Enhedslisten, sikrer 6 tusinde snigende døde/mord i forligets 3-årige periode, her især i kraft af dårligt kemisk arbejdsmiljø. Man må sige at arbejdsgiverne har sejret ad helvede til.

Skrevet af: Frode Sørensen  
Offentliggjort: 15-06-2019
Fire grunde til at den europæiske venstrefløj tabte

Tilbagegangen for centrumpartierne ved Europa-valget viste, at EUs krise på ingen måde er ovre. Alligevel har venstrefløjens mangel på strategi og identitet hæmmet dens evne til at fremkomme med et alternativ.

Skrevet af: Wolfgang Streeck  
Offentliggjort: 15-06-2019
Europas sjæl. Essay om Massimo Cacciaris geofilosofi

En af de samfundstænkere, der indgående har forsøgt at udrede baggrunden for den vildrede, Europa har befundet sig i de seneste år, er den italienske filosof og politiker Massimo Cacciari, der bl.a. er tidligere borgmester i Venedig. Nedenfor gengives hans analyse af, hvad der basalt set udgør Europas sjæl, samt hvilke udfordringer, kontinentet i dag står over for. Essayet ligger i forlængelse af et interview med Massimo Cacciari om ’Europas fremtid’, der indgik i forrige nummer af ’Kritisk Debat’:https://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=2072

 

Skrevet af: Jens Viggo Olavi Nielsen  
Offentliggjort: 15-06-2019
En marxist i europaparlamentet

Interview med Marc Botenga af David Broder

Oversat fra Jacobin 31. maj 2019

Resultatet af valget den 26. maj var skidt for venstrefløjen på kontinentet generelt. Men i Belgien havde Arbejderpartiet et historisk gennembrud.

Skrevet af: David Broder  
Offentliggjort: 15-06-2019
En gnist af håb: Læren af den zapatistiske revolution 25 år efter

Hvad kan vi lære af EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) og den revolutionære kamp for de indfødtes selvstyre et kvart århundrede efter at have erklæret Mexico og den globale kapitalisme krig?

Skrevet af: Hilary Klein  
Offentliggjort: 15-06-2019
Dagpengeret til EU-borgere?

Når det nyvalgte EU-parlament samles, vil én af opgaverne blive at medvirke til en ny aftale omkring den såkaldte koordinering af sociale forsikringsordninger. Bl.a. omhandler det EU-borgeres adgang til dagpenge, men også til f.eks. børnepenge og ydelser ved arbejdsulykker m.v. Det er ikke en let opgave, og det er et godt spørgsmål, hvordan fagbevægelsen og venstrefløjen skal agere.

Skrevet af: Bjarke Friborg  
Offentliggjort: 15-06-2019
Fordeling af arbejdet frem for fyringer ændrer styrkeforholdet

Fra skraldemænd i Aarhus til grafiske arbejdere i Taastrup: En arbejdsplads bliver eksempel på hvordan fordeling af arbejdet kan betyde mere fritid og mere uddannelse. Til gavn for den enkelte og det kollegiale sammenhold. Og som udtryk for den selvforvaltning, der er nødvendig, hvis fagbevægelsen skal genvinde styrke.

Skrevet af: Bendicte Toftegård  
Offentliggjort: 15-06-2019
Modvækst: En teori om radikal overflod.

Efterhånden som klimakrisen forværres, og de kulstofbudgetter, der er fastlagt i Parisaftalen, krymper, er klimaforskere og økologer i stigende grad begyndt at opfatte økonomisk vækst som et problem. Vækst øger behovet for energi og gør det betydeligt vanskeligere - og sandsynligvis umuligt - at overgå til ren energi hurtigt nok til at forhindre en potentielt katastrofal global temperaturstigning. I de senere år har IPCC-forskere hævdet, at den eneste måde, man kan opfylde målene i Paris-overenskomsten på, er ved aktivt at begrænse den materielle cirkulation i den globale økonomi . Ved at reducere den materielle cirkulation vil man nedbringe energibehovet, og dermed lette overgangen til ren energi.

Økologiske økonomer erkender, at denne tilgang, kendt som modvækst, sandsynligvis vil føre til reduktion af den samlede økonomiske aktivitet i samfundet, målt i BNP. Selv om en sådan kursændring måske kan synes at hæmme menneskehedens udvikling og true med at udløse en række negative sociale konsekvenser, hævder eksponenterne for denne opfattelse, at en planlagt reduktion af cirkulationen kan opnås i højindkomst-lande, samtidig med at man opretholder og endog forbedrer befolkningernes levestandard. Politiske forslag hertil fokuserer på omfordeling af eksisterende indkomster, forkortelse af arbejdsugen og indførelse af jobgaranti og en løn til at leve af, samtidig med at adgangen til offentlige goder øges.

Skrevet af: Jason Hickel  
Offentliggjort: 15-06-2019