Arkivvisning: 65. udgave - December 2011
Nummerets leder:


Stabilitetspagten – Hartz IV i EU
Opnåede Angela Merkel og Sarkozy det, de kom efter? De opnåede ikke, at deres Finansielle Stabilitets Pagt fik status som en pagt indenfor EU rammerne. Det forhindrede David Camerons de facto veto. Merkel fik heller ikke sin Euro-finansminister, og Sarkozy ikke sin "lender of last ressort". Men ellers fik Merkel og Sarkozy, hvad de kom efter.

Tilbage står nu de resterende medlemslande - dem udenfor euroen minus England. De står uden en pagt inden for Unionen og med kun begrænsede muligheder for ikke i det store og hele at følge de 17 Eurolandes beslutning om inden udgangen af marts 2012 at etablere deres egen Stabilitetspagt.

Flere af de 9 landes regeringsledere er absolut ikke stolte ved situationen, og der vil i den kommende tid blive afprøvet mange kombinationer i de respektive parlamenter for at nå frem til løsninger, der på den ene side binder landene til Stabilitetspagten og på den anden side ikke binder dem tættere, end at de rent formelt kan holde sig fri af de indbyggede automatiske sanktionsmekanismer i den. Det bliver også situationen i det danske Folketing.

Forløber udviklingen som beskrevet i slutdokumentet - hvad absolut langt fra er sikkert - markerer det indledningen til en gradvis udfasning af det EU, vi kender i dag - også selv om David Cameron på hjemmefronten efter et stykke tid og mange korridorforhandlinger skulle blive tvunget til at trække sit "veto" tilbage.
Offentliggjort: 16. december 2011 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Eurokrisen - et bidrag til diskussionen om årsager, virkninger og løsninger
Af: Søren Søndergaard og Oskar Lund Rasmussen

articles: euro_flammer.pngEurokrisen rejser en række grundlæggende spørgsmål. Hvad vil der ske, og hvad skal gøres for at løse krisen?  Hvorfor er der overhovedet krise? Hvordan startede krisen? Hvem er den gået ud over? Hvem bærer skylden?

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> Hvilken strategi, Enhedslisten?
Af Jakob Lindblom
-> Mangt går værre end ventet. En kritisk analyse af et SF-forløb.
Af Leif Hermann
-> Finanslov og finanslovsaftale 2012: Bedre kant til VKO end regeringsgrundlaget, men …
Af Henrik Herløv Lund
-> Tysk-græsk tragedie
Af Michael Schlecht
-> Trepartsaftaler med usikkerhed og skepsis
Af Bent Gravesen

  Systemkritik
-> Meget mere demokrati - også i folketinget
Af Line Barfod
-> Politisk pædagogik – et spørgsmål om perfektion eller relation?
Af Kirsten Gunvor Løth

  Fagbevægelse og arbejdsmarked
-> Operation fornyelse - Indblik i Europas Faglige Samarbejdsorganisation, EFS
Af Willy Buschak
-> Krisen i Europa og den europæiske fagbevægelse
Af Vasco Pedrina

  Internationalt
-> En ny Kold Krig?
Af Poya Pâkzad
-> Latinamerika: Integration mod krise, suverænitet mod globalisering
Af Óscar García Agustín og Lise Rolandsen
-> Frankrig 2012 – en præsidentvalgkamp i skyggen af krisen
Af Murray Smith

Sider vi kan lide ...