Arkivvisning: 66. udgave - Februar 2012
Nummerets leder:


Liberale drømme
For en umiddelbar betragtning må det forekomme de fleste uforståeligt eller ligefremt paradoksalt, at en centrum-venstreregering helt åbent og uden forbehold gennemfører rendyrket liberal politik. Ikke desto mindre er det tilfældet. Med regeringens tilslutning til Euro-Plus-Pagten, "Six-pack" aftalen og nu finanspagten og forberedelsen af en budgetlov, lægges en politisk kurs, hvor det parlamentariske demokrati som spejl af de politiske interesser i samfundet underlægges juraen og EU's retssystem. Det første har op gennem to århundreder været de forskellige liberale strømningers ultimative drøm. Det sidste er det aktuelle resultat.

Offentliggjort: 15. februar 2012 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Samfundskrisen og det socialistiske alternativ
Af: Jan Helbak

articles: gramsci.pngFinanskrisen har bragt for en dag, at de underliggende modsætninger i den kapitalistiske samfundsformation er drevet til det yderste.

For det første demonstrerer finansmarkedernes anarkistiske vækst og dominans i ekstrem grad, hvorledes den kapitalistiske jagt efter profit er afkoblet fra produktionen af materiel rigdom.

For det andet har finanskrisen blotlagt den stadig mere utålelige modsætning mellem produktionens samfundsmæssige karakter og konsekvens og den private kapitalistiske organisering af produktion og distribution af rigdommen. Samfundet tvinges til at løse stadigt flere af produktionens og distributionens problemer og socialisere den private gæld.

Og for det tredje har finans- og gældskrisen gennemspillet et teaterstykke, hvor statsmagten privatiseres og det parlamentariske demokrati undertvinges finanskapitalens og den transnationale kapitalismes økonomiske interesser. I spørgsmålet om kapitalismens fortsatte udvikling har statsmagten og den politiske elite gjort fælles sag med de stærkeste fraktioner i den herskende klasse mod kapitalismens egen udvikling.

Hvad er de socialistiske partiers primære opgave i denne situation? Her giver Jan Hekbak sit oplæg til en analyse.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> Kapitalismens krise : Demokratiet i pant!
Af Ellen Brun og Jacques Hersh
-> SF er ikke et socialistisk parti
Af Esben Bøgh Sørensen
-> Velfærdsstaten og den oplyste egeninteresse - en slags boganmeldelse
Af Bent Gravesen
-> Om Smith og en fortælling
Af Jan Løth
-> Godt nytår - en gang mere
Af Jan Mølgaard
-> Budgetlov: Regeringen vil stramme grebet
Af Henrik Herløv Lund
-> Finanspagten er dårligt nyt for vækst og velfærd
Af Hardy Hansen og Henrik Herløv Lund

  Systemkritik
-> Systematisk pres i (arbejds)livet
Af Einar Baldursson

  Fagbevægelse og arbejdsmarked
-> Kan fagforeningen markedsføres?
Af Klaus Krogsbæk
-> Overenskomsten, fagbevægelsen og HK’s 50 %-regel
Af Ulla Jeppesen
-> Hvorhen i den danske model?
Af Jan Nonboe
-> Athen-manifestet - ETUC
Af Redaktionen

  Internationalt
-> Portugal: Mellem politisk resignation og social modstand
Af Bent Gravesen
-> 100 dage i Montis Italien
Af Charlotte Sylvestersen
-> Om ”transform!europe” – et europæisk netværk for alternativ tænkning og politisk dialog
Af Inger V. Johansen
-> Kort fra Rifondaziones kongres i Napoli
Af Flemming Larsen

Sider vi kan lide ...