Arkivvisning: 67. udgave - April 2012
Nummerets leder:


Arbejderparti eller folkeparti?

Skal SF være et arbejderparti eller et folkeparti? Skal SF tage sit udgangspunkt i den almindelige arbejderbefolknings interesser, eller skal SF forblive et parti for den brede befolkning? Hvis man alene skal bedømme modsætningerne ud dialogen eller skænderiet, får man let det indtryk, at der hersker total forvirring i SF. Og når de to fløje skal forholde sig til hinandens politik, giver deres udsagn kun mening, hvis alt det, der ikke siges, tænkes med. Det bliver man ikke meget klogere på, før man går længere ned i analysen.

Offentliggjort: 15. april 2012 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Professionsstrategiens afpolitisering af pædagogikken
Af: Kirsten Gunvor Løth

Images: tiger.pngFor et par måneder siden kom jeg i en leg i børnehaven til at synge en remse. En remse med politisk indhold. Uagtet at det ikke var intentionen betød mine handlinger, at der opstod en ophedet debat mellem kolleger, venner, familie og ikke mindst mig selv. Diskussionen om det politiske i pædagogikken åbnede en Pandoras æske af diskussioner. Det kom til at handle om professionsstrategien og pædagogikken - eller i realiteten om faget versus opgaven.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> Nyt principprogram for Enhedslisten?
Af Finn Sørensen
-> Folkesocialistisk forandringsstrategi
Af Peter Westermann
-> Politisk og økonomisk demokrati
Af Peer Møller Christensen
-> Er en finansiel transaktionsskat mulig?
Af Jan Helbak
-> Særnorsk kamp mot EUs vikarbyrådirektiv
Af Asbjørn Wahl
-> Venstreorienteret velfærdsskrump?
Af Bent Gravesen
-> Est ACTA alea, eller hvad?
Af Jan Mølgaard
-> Finanspagten og behovet for en folkeafstemning
Af Jakob Lindblom

  Systemkritik
-> Arbejdsmiljøets politik for bæredygtighed
Af Einar Baldursson
-> Reform af førtidspension og fleksjob
Af Henrik Herløv Lund

  Fagbevægelse / arbejdsmarked
-> Er konsekvenserne tænkt igennem?
Af Jan Nonboe
-> Medhør uden medbestemmelse?
Af Mogens Ove Madsen
-> Det danske arbejdsmarked og social dumping
Af Jens Lind

  Kritik af hverdagslivet
-> Drop materialismen
Af Søren Fonsbøl

  Internationalt
-> Hvor er Italien på vej hen?
Af Gert Sørensen
-> Krisen i Europa – venstrefløjens alternativer
Af Inger V. Johansen
-> Vestens illegale kapitalflugt fra den tredje verden
Af Morten Hertz Kristensen og Peter Møller

  Anmeldelser
-> Tea Party og Occupy Wall Street
Af Carl Pedersen

Sider vi kan lide ...