Arkivvisning: 68. udgave - Juni 2012
Nummerets leder:


En ny krisebevidsthed?

Det relativt hurtige sammenbrud i Trepartsforhandlingerne var nok ikke ventet. Blot to uger før sammenbruddet var meldingen, at det ikke var et spørgsmål om længere arbejdstid, men kun om hvordan. Men både regeringen, de faglige topledere og hele mediebilledet havde fejllæst indstillingen blandt lønmodtagerne.

Offentliggjort: 15. juni 2012 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Socialistisk forandringsstrategi?
Af: Jan Helbak

I apriludgaven af Kritisk Debat havde Peter Westermann et længere indlæg med overskriften: ”Folkesocialistisk forandringsstrategi”. I artiklen argumenterede PW for det vigtige i at bevare navnet ”Folkesocialisme”, fordi hovedmodstillingen går mellem folket og eliten. Artiklens hovedproblem er imidlertid, at den ikke redegør for, hvorfor socialisme overhovedet er et alternativ til kapitalismen endsige kan udledes som alternativ af en kritik af kapitalismen. Det giver to problemer, som diskuteres i denne artikel.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og Økonomi
-> Hvad gør de offentligt ansatte, når mistilliden sættes i system?
Af Bent Gravesen
-> 2020-planen bringer ikke ”Danmark i arbejde"
Af Henrik Herløv Lund
-> Veje til socialisme
Af Anders Lundkvist

  Systemkritik
-> Når ledelse er diagnosen hvad fejler så organisationen?
Af Einar Baldursson

  Fagbevægelse
-> Den danske model: Vi har tabt ad helvede til … skidt!
Af Jens Lind
-> Nogle forslag til Den Europæiske Faglige Sammenslutnings rolle
Af Willy Buschak
-> Hvad vi også kan lære af trepartsforliset?
Af Klaus Krogsbæk
-> Fagbevægelsen og EU
Af Jens Jørgen Nielsen

  Hverdagsliv og modstandsformer
-> Bevægelser, græsrødder og Enhedsliste må forberede sig på valg. Der er brug for et rødt alternativ.
Af Lars Hutters

  Internationalt
-> Vi skal gribe chancen for fornyelse
Af Redaktion Sozialismus
-> Frankrig efter Sarkozys fald
Af Murray Smith

  Anmeldelser
-> Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed
Af Kirsten Gunvor Løth

Sider vi kan lide ...