Arkivvisning: 71. udgave - December 2012
Nummerets leder:


Fagforeningsfetichisme

Ifølge Ordbog over det Danske Sprog er en fetich: ”en genstand, som af forskellige primitive folk anses for at besidde overnaturlige kræfter, og som derfor gøres til genstand for religiøs dyrkelse”. Siden udtrykket først dukkede op i Portugal i midten af 1700-tallet, er begrebet blevet brugt i mange forskellige sammenhænge. Men det gennemgående er, at det bruges til at betegne en ting, et forhold, en konstruktion, en model, en organisation eller en personkreds, der tillægges overnaturlige eller fantastiske egenskaber, og som dyrkes af samme grund.

Offentliggjort: 15. december 2012 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Centrum-venstre?
Af: Jan Helbak

Vi bruger rask væk begrebet centrum-venstre om de fleste parlamentarisk politiske alliancer eller koalitionsdannelser, der ligger til ”venstre for midten”. Men indtil videre er jeg ikke stødt på nogen særlig præcis definition af begrebet. Historisk er begrebet forholdsvis nyt, og var mig bekendt ikke særlig udbredt, før neoliberalismen slog igennem op gennem 80’erne og i særdeleshed efter 1992. Indtil da havde centrum-venstre hovedsagelig optrådt som politologisk konstruktion indenfor den angloamerikanske tradition og først og fremmest med reference til parlamentariske blok- eller koalitionsdannelser med et socialdemokratisk lignende velfærdsprogram. Jeg vil med denne artikel forsøge at indkredse begrebet og fænomenet politisk og historisk.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> Venstrefløj: ”Quo Vadis”?
Af Ellen Brun og Jacques Hersh
-> Regeringens arbejdsmarkedspolitik udskifter welfare med workfare
Af Henrik Herløv Lund
-> Cybersnydernes invasion
Af Steven Poole

  Systemkritik
-> Ny Nordisk Barndom?
Af Kirsten Gunvor Løth
-> Hvad er social dumping?
Af Kirsten Norman Andersen
-> Mennesker med handicap presses på retten til et værdigt liv
Af Jette Holme og Lisbeth Riisager Henriksen

  Hverdagsliv og modstandsformer
-> Konstruktive nyheder - eller kreative?
Af

  Fagbevægelse
-> Europæisk aktionsdag 14. november
Af Klaus Krogsbæk

  Internationalt
-> Kommuneparlamentarisme: Folkestyre eller konsernkommune?
Af Helene Bank
-> Eurosentrisk fredspris
Af Dag Seierstad

Sider vi kan lide ...