Arkivvisning: 54. udgave - Februar 2010
Nummerets leder:


Nyt look
Som det fremgår, er de store ændringer i mediebilledet også nået til Kritisk Debat. Selv om vi egentlig selv har været meget tilfredse med vores hidtidige lidt støvede look, har vi måtte bøje os for tidsåndens krav om mere farverige og dynamiske hjemmesider - som oven i købet også kan være læsevenlige.

Vi introducerer derfor en helt ny hjemmeside i nye farver og med en anden opbygning og organisering. Vores håb er, at den også vil blive opfattet som mere brugervenlig af læserne. Hjemmesiden er tillige designet, så den hele tiden kan udvides i takt med, at der måtte opstå nye behov. Vi har endog overvundet vores egen hang til at fastholde det gamle og gjort plads til med tiden også at bringe billeder og tegninger. Men af hensyn til vores egen tryghed og angst for det vovede tager vi et skridt ad gangen. Vi skulle jo nødigt blive helt opslugt af tidsånden.
Offentliggjort: 13. februar 2010 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

BUM - et eksemplarisk begreb
Af: Jan Helbak

Markedsgørelse af den offentlige sektor og nyliberalisme er to af de almindeligst forekommende udtryk i den politiske debat. Men fælles for begge begreber er, at de oftest optræder i slagordsform eller som meget abstrakte betegnelser. Jeg vil i denne artikel med BUM-modellen som udgangs- og omdrejningspunkt forsøge at konkretisere principperne i de indre markedsmekanismer i den offentlige sektor, som de har udfoldet sig indenfor de sidste 10 år.

Læs artiklen ved at klikke her ...
-> SF – mellem resultatorientering og politisk alternativ
Af Henrik Herløv Lund
-> SF - Fornyelse eller?
Af Eva Dragheim
-> Bleiben Sie besser gesund!
Af Klaus Krogsbæk
-> Kampen om den politiske kultur
Af Ellen Brun og Jacques Hersh
-> På høje tid at få skovlen under højre
Af Steen Gottlieb
-> Kritikken af hverdagslivet - introduktion til artikel om tv-serier
Af Jan Mølgaard
-> Seriel lykke eller den abstrakte tids tyranni?
Af Jan Mølgaard
-> Det danske sundhedsvæsen - hvilke problemer og hvilke løsninger?
Af Sophie Hæstorp Andersen
-> Verdensøkonomiens lokomotiv såvel som udviklingsland
Af Joachim Bischoff
-> Arbejdsmarkedsreform – en helt nødvendig erhvervspolitik
Af Bent Gravesen
-> Projekt: Vi gør det sgu!
Af Peter og Niels

Sider vi kan lide ...