Arkivvisning: 81. udgave - August 2014
Nummerets leder:


Det handler om andet end frihandelsaftaler

TTIP, TPP, ITA og TiSA samt flere hundrede bilaterale handelsforhandlinger tegner sammenlagt et billede af et radikalt skifte for den globale kapitals akkumulationskrav- og betingelser. Hvis vi ikke rammer helt ved siden af, må det få som paradigmatisk konsekvens: At arbejderbevægelsens og det socialistiske venstres begreb om internationalisme ikke som i forgangne tider kan opfattes som forlængelse eller som slutpunkt på de nationale kampe, men tværtimod må anskues som begyndelsespunkt.

Offentliggjort: 15. august 2014 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Det tyvende århundredes urkatastrofe
Af: Curt Sørensen

Omdrejningspunktet i Europas nyere historie, den uhyre betydningsfulde begivenhed, som englænderne kaldte ’The Great War’, og som vi i dag kalder ’1. verdenskrig’, var et produkt af århundreders forudgående udvikling, men også et resultat af aktørers valg og handlinger i perioden op til krigsudbruddet. Udbruddet og forløbet af ‘Den store Krig’ kom til at forstærke de gamle spor og tendenser, men frembragte også noget nyt. Hele den europæiske politik blev som hævet op i et nyt leje.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> Fra Finanspagt til institutionsbudget
Af Jan Helbak
-> TTIP: Et kig over en plaget Kommissærs skulder
Af Kenneth Haar
-> Det skal kunne betale sig at investere i arbejde
Af Magnus Skovrind og Ronnie Taarnborg
-> Regeringens politiske efterår: Sammen om hver sit
Af Bent Gravesen
-> Fra ophobning af kapital til udledning af drivhusgasser
Af Klaus Krogsbæk

  Fagbevægelse og arbejdsmarked
-> OK-15: Arbejdsgiverne kridter banen op – til konflikt?
Af Søren Andersen
-> Mere frygt på arbejdspladserne: Arbejdsmiljøets tilstand i DK i 2014
Af John Graversgaard og Kit Aastrup
-> LO/FTF-fusion: Bureaukratisk redningsmanøvre eller én samlende klasseorganisation?
Af Bjarke Friborg
-> Udviklingstendenser i den kinesiske fagbevægelse - ånden har (måske) forladt flasken
Af Jonas Gielfeldt
-> Fagbevægelsens ungdomsarbejde må tænkes om
Af Nicolai Arentz Larsen

  Internationalt
-> OAS og Venezuela erklærer sig solidariske med Argentina i striden med amerikansk kapitalfond
Af Ewan Robertson
-> PODEMOS sejr skaber ballade til alle sider
Af Dick Nichols
-> Ukranie-konflikten: At skyde sig selv i foden
Af Jens Jørgen Nielsen

  Anmeldelser
-> Coaching, MUS-samtaler og fitness
Af Morten Thing

Sider vi kan lide ...