Arkivvisning: 82. udgave - Oktober 2014
Nummerets leder:


De små beslutningers tyranni

Som den parlamentariske tradition byder i Danmark, åbnede statsministeren tirsdag den 6. oktober en ny samling i folketinget med en længere redegørelse for rigets almindelige tilstand og en bred orientering om regeringens kommende politiske initiativer. Statsministerens tale indeholdt den forventede kritik af Venstres forslag om nulvækst for den offentlige sektor. Men hun nævnte ikke med et eneste ord, at både kommuner og regioner allerede på nuværende tidspunkt har overhalet Venstres forslag. Det lykkedes i det store og hele også Helle Thorning-Schmidt at dreje uden om de forværrede vækstprognoser for dansk økonomi. Den sidste fra ”Vismændene” nedskriver væksten fra 1,5% til 0,5%. Ingen i samfundseliten viser reel vilje til at gennemføre en radikal omfordeling af rigdommen – desværre heller ikke på Christiansborg.

Offentliggjort: 15. oktober 2014 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

OK 2015 og fagforeningernes fremtid
Af: Jan Helbak

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 lykkedes det fagforeningerne at fremstå som dem, der forsvarede borgernes interesser. Med KL’s nye debatoplæg ”Velfærd i Forandring" satser de offentlige arbejdsgivere på at vende billedet. De offentlige arbejdsgivere har skabt en kommunikationsfigur, som hedder ”borgeren i centrum” og i den forbindelse fremsat en række påstande, som kan være vanskelige at komme udenom. Den vigtigste påstand er, at de mange forskellige overenskomster og arbejdstidsaftaler udgør barrierer for både effektiviteten i opgaveløsningen og udvidelsen af det tværfaglige arbejde. Underforstået, at går det nydannede forhandlingsfællesskab og fagforbundene ikke med til at reducere antallet af overenskomster og ændre arbejdstidsreglerne, er det, fordi man sætter snævre egeninteresser over almeninteressen.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> Den levende modsætning
Af Esben Bøgh Sørensen
-> Hvor er fronten i dagpengekampen?
Af Bent Gravesen
-> Undgå Totalskade – nej til skifergas
Af Tarjei Haaland
-> Græsrødder kan bane vej for ny global klimaaftale
Af John Nordbo og Katrine Ehnhuus

  Systemkritik
-> Vished frem for viden – Informations og Politikens dækning af giftgasangrebet i Ghouta
Af Uffe Kaels Auring

  Fagbevægelse og arbejdsmarked
-> OK 2015: Hvor bliver fagbevægelsen af?
Af Søren Andersen
-> Organizer-modellen – lige så amerikansk som apple pie.
Af Erik Forman
-> Arbejdstilsynet under nyliberalt angreb….igen…igen!
Af John Graversgaard
-> De 10 bud – nu til diskussion
Af Klaus Krogsbæk

  Hverdagsliv og modstandsformer
-> Musik som talerør og modstandsform 3. del
Af Rune H. Jørgensen

  Internationalt
-> Venstrevinden, som forsvandt – resultat: en rødgrøn mindretalsregering
Af Vilmer Andersen
-> Ukraine-krisen og en ny verdensorden?
Af Jens Jørgen Nielsen
-> Hvordan man overskrider neoliberalismen??
Af Jan Mølgaard

  Debat
-> Fri os fra mere EU-skepsis
Af Bent H. Jørgensen

  Anmeldelser
-> Anmeldelse: Søren Kolstrup ”Den danske velfærdsmodel 1891-2011”
Af Niels Henrik Nielsen
-> Det røde spøgelse og Håbet
Af Morten Thing

Sider vi kan lide ...