Arkivvisning: 83. udgave - December 2014
Nummerets leder:


S-SF-EL flertal – en bunden opgave

Statsministerens valgdrejebog er klar: ”Velfærd versus nulvækst”. Nu skal valget bare udskrives. Hvornår det sker, bliver et taktisk spørgsmål. Før eller efter overenskomstforhandlingerne. Er der udsigt til et relativt udramatisk overenskomstforløb, kan valget komme når som helst. Lurer der en større konflikt, bliver valgdatoen skudt længst muligt. Det vækker sjældent begejstring og vælgertilslutning, når en socialdemokratisk ledet regering griber ind i en overenskomstkonflikt. Men ser vi bort fra de taktiske balanceovervejelser, træder valgets strategiske betydning i forgrunden, selv om næsten alle partier for tiden gør deres ypperste for at tæppebombe vælgerne med ligegyldige småsager og kun i forbifarten eller ude i de politiske kulisser drøfter de reelle temaer.

Offentliggjort: 15. december 2014 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Overvejelser om EL og EU
Af: Anders Lundkvist og Erik Prinds og Jan Helbak45% af EL's vælgere stemte ikke på Folkebevægelsen. Det antyder at minimum 45% er uenige i EL's EU politik (minimum fordi mange sikkert har stemt på FB af partiloyalitet). Dette er et problem for ALLE i EL. Vi ønsker at tage hul på en konstruktiv diskussion om EL´s fremtidige EU politik. Vi ønsker samtidig at undgå den gammelkendte konfrontation mellem pro- og antiholdninger indenfor partiet. Men hvad har Enhedslisten lært af Europa parIamentsvalget? I en artikel i Rød Grøn fra juni måned siger Eva Flyvholm og Anne Rehder, at der er gået et stort rødt stemmepotentiale tabt for en venstreorienteret EU modstand. Andre skriver andet. Men det, der er brug for, er en åben diskussion.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> Fra ”Danmark for folket” til Dansk Folkeparti
Af Jan Helbak
-> Er arbejdsdelingen mellem partiet og fagbevægelsen brudt sammen – og er det nødvendigvis skidt?
Af Jonas Gielfeldt
-> Dansk ”niche” i USA’s unipolare verden!
Af Ellen Brun og Jacques Hersh
-> Stat, Nation, Klasse.
Af Curt Sørensen
-> Status for kampen om de multinationales særdomstole
Af Kenneth Haar
-> Junckers investeringsfond får Dongsalget til at blegne
Af Jakob Lindblom

  Systemkritik
-> Professor Brinkman – mellem Scylla og Charybdis
Af Einar Baldursson
-> Frygter vi vore egne børn?
Af Eva Smith

  Fagbevægelse og arbejdsmarked
-> SMS-spionage af fagligt aktive på Århus Havn
Af John Graversgaard
-> HR- En trussel mod Arbejdsmiljørepræsentanternes rolle og indflydelse?
Af Janne Hansen

  Internationalt
-> ”Kinesiske arbejdere rejser sig – arbejdernes stigende magt”
Af Niels Frølich

  Debat
-> Mads Lundby Hansen: ”Lars Olsens skræmmebillede” Politiken d. 17. oktober
Af Kasper Vieland Nielsen
-> Hvad er SF’s erfaringer ved regeringsdeltagelse?
Af Eva Dragheim

  Anmeldelser
-> Antonio Gramsci og det gode liv
Af Carsten Jensen.
-> Anmeldelse af Samuel Rachlin: Jeg, Putin
Af Jens Jørgen Nielsen
-> Sejrherrernes historie. Niall Fergusons ideologiske forvridning af civilisationshistorien.
Af Curt Sørensen

Sider vi kan lide ...