Arkivvisning: 89. udgave - December 2015
Nummerets leder:


Strukturel uorden og terror

”Krisen består netop i, at det gamle dør, og at det nye ikke kan fødes. I dette interregnum finder man de mest forskelligartede sygdomstegn” Antonio Gramsci 1930.

Det er ikke helt tilfældigt, at det, der var en rammende karakteristik af samfundstilstanden ved indgangen til 30’erne også indrammer den situation, vi befinder os i nu. Den store forskel er måske, at vi næppe kan blive enige om, hvad det gamle er og kun har meget vage forestillinger – hvis nogen – om, hvad det nye skal være. Det må siges at være skærpede omstændigheder, og vi anser det for uomgængeligt at forstå terroraktionerne både i Paris og næsten overalt i Mellemøsten i den sammenhæng.

Offentliggjort: 15. december 2015 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Hvad skete der med den franske venstrefløj?
Af: Clément Petitjean

Folkeafstemningen den 5. juli i Grækenland fik håbet til at vokse hos venstreorienterede over hele Europa, men Syrizas kapitulation overfor kreditorerne senere samme måned mindede også mange om den barske virkelighed, som venstrefløjen lever med: Den befinder sig stadigvæk i en dyb, langvarig krisetilstand.

Hvis man ellers ser bort fra nogle få successer, så har den europæiske venstrefløj i det store og hele været ude af stand til at opbygge organisationer, som kan bekæmpe magthaverne og at vinde folkelig opbakning. Og ingen steder står denne fiasko tydeligere frem, end når man taler om det franske Front de Gauche.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> En statsminister og to politiske desperadoer
Af Bent Gravesen
-> Enhedslistens såkaldte internationalisme
Af Claus Bryld
-> Hvor dum er rational economic man?
Af Hans Aage
-> Udbytning og kapitalistisk udbytning.
Af Curt Sørensen
-> Fra arbejdsværditeori til værdikritik
Af Esben Bøgh Sørensen

  Fagbevægelse og arbejdsmarked
-> Overvågning af ansatte er mistillid til ansatte
Af Kirsten Norman Andersen
-> SMS: Kortlægning af en forbrydelse mod fagligt aktive.
Af John Graversgaard
-> ”At redefinere Europa” - mere presserende end nogensinde
Af IG Metall
-> Tværfaglighed skaber styrke
Af Lone Degn

  Internationalt
-> Hvordan kommer den europæiske venstrefløj videre?
Af Heinz Bierbaum
-> Med vold og magt
Af Carl Pedersen
-> Den Kinesiske Drøm og Demokratiet.
Af Peer Møller Christensen
-> Europa, Syrien og Ukraine – foreløbig status
Af Jens Jørgen Nielsen

  Anmeldelser
-> Podemos og den spanske venstrepopulisme: Fra klassepolitik til massepolitik
Af Carsten Jensen

Sider vi kan lide ...