Arkivvisning: 90. udgave - Februar 2016
Nummerets leder:


Opgør med diktatpolitikken

”Jeg vil opfordre borgmestrene rundtomkring i landet til at gøre det sammen og sige: ”Vi tager hånd om kommunernes økonomi, og så må finansministeren, regeringen og Dansk Folkeparti selv lægge ansigt til, hvis der skal laves besparelser i kernevelfærden. De må tage skraldet og ikke lade det være op til landets kommunalpolitikere””. (Overborgmester Frank Jensen, Politiken d. 27. januar 2016) Selvfølgelig havde regeringen og ikke mindst DF under finanslovsforhandlingerne en lille gnavende frygt for, at der op til økonomiforhandlingerne mellem finansministeriet og KL kunne blive mere teatertorden end sædvanligt. Men det er ikke troligt, at parterne havde forudset udspillet fra Frank Jensen og signalet til kommunal samling mod regeringens omprioriteringspolitik.

Offentliggjort: 15. februar 2016 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Markedsøkonomiens Mistrøstighed
Af: Hans Aage

Faget økonomi har transformeret sig fra at være et beskedent videnskabeligt redskab til at blive et moralsk problem. Faget har bredt sig ud over stadig flere områder og er blevet tiltagende spekulativt og ideologisk. Fire elementer dominerer den økonomiske ideologi: Markedsfundamentalisme, ligegyldighed over for fordeling og retfærdighed, tiltro til universel sammenlignelighed udtrykt i penge og forrang for økonomiske incitamenter som de eneste virksomme og de eneste respektable. Markedsfilosofi er blevet en samfundsfilosofi: Menneskelige relationer anskues som gensidigt profitable udvekslinger af goder drevet af egeninteresse, et generaliseret quid pro quo. Alt kan og alt bør købes og sælges. Markedsøkonomien kan ikke håndtere globale miljø- og fordelingsproblemer, som råber på central planlægning.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> Venstredrejning, men hvordan?
Af Axel Troost
-> Venstrefløjen og EU
Af Jan Helbak
-> Politisk økonomi i marxismen II - Er profitratens tendens til fald den rigtige forklaring på den økonomiske krise?
Af Jonas Gielfeldt
-> Piketty og profitraten
Af Anders Hadberg og Jørgen Colding-Jørgensen
-> Mellem feudalisme og kapitalisme
Af Anders Lundkvist

  Systemkritik
-> Miljøbeskyttelse og bæredygtighed angår også kulturlivet
Af Niels Henrik Hooge
-> Dansk landbrug er nået til en skillevej
Af Holger Øster Mortensen

  Fagbevægelse og arbejdsmarked
-> Fagbevægelsens syv plager
Af Klaus Krogsbæk

  Hverdagsliv og modstandsformer
-> Logget på og logget ind
Af Ursula Huws
-> Paideia, tænkning og demokrati
Af Randi Bruhn

  Internationalt
-> Ukraine i spændingsfeltet
Af Jens Jørgen Nielsen
-> Klasseforholdene i Kina i dag
Af Peer Møller Christensen
-> Den Sjette Republik: Hvordan kan man bekæmpe de love, der vil komme
Af Josè Roberto Duque
-> Hvid nationalisme eller demokratisk socialisme
Af Carl Pedersen

  Debat
-> Hvem må sige hvad om hvem?
Af Rune H. Jørgensen

Sider vi kan lide ...