Arkivvisning: 93. udgave - August 2016
Nummerets leder:


”Neoliberalism oversold”?

”I stedet for at skabe vækst, har dele af den neoliberale politik øget uligheden og samtidig sat den varige vækst på spil”. Sådan står der at læse i indledningen til en kontroversiel artikel i IMF’s interne skrift ”Finance and Development juni 2016”. Artiklen er skrevet af tre ledende forskningsøkonomer i IMF og har absolut ikke skabt den store begejstring. Hvor diplomatisk den end er formuleret, repræsenterer artiklen nemlig et opgør med den linje, IMF har ført siden 1978. Ganske forudsigeligt afstedkom artiklen heftige diskussioner umiddelbart efter offentliggørelsen for så ret hurtigt at blive glemt. Og i dag mindre end to måneder efter, er der ikke mange, der refererer til artiklen. Det er på den anden side ikke ensbetydende med, at den ikke har fået praktisk betydning. For det har den! Indirekte har den faktisk har fået status som den artikel, der indledte sporskiftet ikke bare i IMF, men også hos ledende økonomer og politikere verden over. De refererer bare ikke til artiklen og i endnu mindre grad til dens teoretiske implikationer.

Offentliggjort: 15. august 2016 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Det politiske og Gramscis aktualitet
Af: Gert Sørensen

Fra Antikken har vi arvet en forestilling om politik som en aktivitet, der retter sig mod ‘det gode styre’ i bystaten (polis). Men vi har også medtaget fra det 20. århundredes verdenskrige og autoritære regimer en Carl Schmitts korrektiv, at politik forud for alt andet handler om at identificere ven og fjende. I det første tilfælde knytter politik an til etik. I det andet får politik en autonom status i forhold til spørgsmålet om godt og ondt. Antonio Gramsci (1891-1937), der havde mærket det forrige århundredes dramatiske begivenheder på sit krop, trak derimod på Machiavellis realpolitiske republikanisme. Han så det afgørende i ‘demokratisk’ at klarlægge forholdet mellem de, der regerer, og de, der regeres, i en verden, som han selv kalder ”stor og frygtindgydende og kompliceret” og som ikke altid efterkommer vore forventninger. Det er dette dilemma, som Gramsci tænker i.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> Kapitel 4. Klassekampenes tidsalder 1901 til 1957
Af Anders Lundkvist
-> 2025-plan og skatteforhandlinger
Af Bent Gravesen
-> Gramscis politiske skelet
Af Jan Helbak
-> Boykot, konflikt og forandring: Kan Venezuelas præsident afsættes fredeligt?
Af Daniel Fermin
-> Opfyldelsen af Chavez drøm
Af Mike Gonzalez
-> Die Linke ti år efter
Af Loren Balhorn

  Systemkritik
-> Boligpolitik
Af Jan Mølgaard
-> Kvanefjeldsprojektet: Miljø-, sikkerhedsrisiko og demokratisk tilbageslag?
Af Niels Henrik Hooge
-> Roundup skal forbydes
Af Holger Øster Mortensen

  Fagbevægelse og arbejdsmarked
-> SMILEY skandalen på arbejdsmiljøområdet
Af John Graversgaard

  Internationalt
-> Det er Putins skyld alt sammen
Af Jens Jørgen Nielsen
-> Den Kinesiske Økonomi og den Globale Kapitalakkumulation
Af Peer Møller Christensen
-> BREXIT - en social protest
Af Inger V. Johansen
-> Corbyns ledelse udfordret
Af Murray Smith
-> Tre myter om omvæltningerne i Latinamerika
Af Poul Petersen
-> Diem25 og Plan B - bedre alternativer for Europa?
Af Óscar García Agustín

Sider vi kan lide ...