Arkivvisning: 102. udgave - Februar 2018
Nummerets leder:


Hvad er alternativet?

Efter hårde forhandlinger er den nye tyske regeringskoalition mellem SPD-CDU-CSU dannet om end ikke endeligt konfirmeret. En urafstemning i SPD har det sidste ord at skulle have sagt. Den løber af stablen den 4. marts, og det er langt fra sikkert, at SPD ledelsens tilslutning til de 177 sider lange regeringsdokument vinder det nødvendige flertal blandt de ca. 460.000 medlemmer. Siden forhandlingerne blev indledt efter en kongres i december 2017, har SPD været delt i 2 næsten lige store fløje. Men spørgsmålet er, om der er noget alternativ?

Offentliggjort: 15. februar 2018 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Stat – et system af indre modsætninger
Af: Jan Helbak

Denne artikels hovedpåstand er, at de mange nye styringsformer med ligeså mange fantasifulde navne som eksempelvis ”dialogisk styring”, ”anerkendende ledelse”, ”inkluderende ledelse”, ”trækstyring”, ”samskabelse” m.fl. alle har det tilfælles, at de kan rummes indenfor New Public Management - tænkningens logik som en slags ”sidste skud på stammen” af de formændringer den borgerlige stat har gennemgået for at sikre kapitalismen som samfundsform.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> En Ny Fortælling om Fælleseje og Fællesskab
Af Peer Møller Christensen
-> Drømmen om blå borgfred
Af Bent Gravesen
-> En revolutionær blev myrdet, men Thomas Sankaras ideer kan ikke dræbes
Af John Graversgaard
-> Argumenter imod universel basisindkomst
Af Daniel Zamora
-> Har marxismen en fremtid i det 21. århundrede?
Af Jacques Hersh
-> VLAK og DF´s aftale om personskat og pensionsfradrag
Af Henrik Herløv Lund

  Systemkritik
-> Overvejelser om et grønt filosofikum
Af Niels Henrik Hooge
-> Digitaliseringsparat lovgivning: Regelforenkling er ikke så enkel
Af Peter Raben
-> Byudvikling, almene boliger og sociale fællesskaber
Af Hanne Schmidt

  Fagbevægelse og arbejdsmarked
-> Big organizing – at samle kræfter til at opnå store mål
Af Klaus Krogsbæk
-> Danmark som foregangsland for dårligt arbejdsmiljø
Af Frode Sørensen
-> Lønmodtagernes kollektive position og fagbevægelsens ressourcer og kompetencer
Af Klaus Krogsbæk
-> Prekariatet – den nye underklasse?
Af Niels Henrik Nielsen

  Internationalt
-> Italien og Europa ved en ny skillevej
Af Gert Sørensen
-> Catalansk uafhængighed i historisk perspektiv Del II - Nutiden
Af Niels Frølich

Sider vi kan lide ...