Arkivvisning: 57. udgave - August 2010
Nummerets leder:


Ferie fra virkeligheden
Det gik ellers ligeså godt med at holde virkeligheden tilbage ude ved yderste revle og væk fra badedyrene. Ferien blev indledt på den bedst tænkelige måde. Helt efter bogen spillede det danske landshold elendigt ved verdensmesterskaberne i fodbold. Vejret var strålende, og medierne kunne indlede sæsonen med en stribe af afsløringer af snyd og opsigtsvækkende personsager. Det hele tegnede et billede af en lang virkelighedsfri ferie, hvor vi kunne lægge Eurokrisen bag os og glemme regeringens "genopretningsplan" - måske lige bortset fra de nyledige, der fra 1. juli kunne se frem til en afkortning af deres dagpengeperiode med to år. Men, som der var blevet stillet i udsigt lang tid før sommerferien, så ville denne afkortning ikke få nogen synderlig effekt, for den slår først fuldt igennem i 2013, og på det tidspunkt er der igen gang i beskæftigelsen.

Offentliggjort: 15. august 2010 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Alternativet til fleksibilisering: en ny arbejdspolitik
Af: Birger Steen Nielsen

articles: flex.pngSom et led i det aktuelle krisemanagement intensiveres forsøgene på fleksibilisering både i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til selve arbejdet.

Måske kan man tale om en anden bølge af fleksibilisering. Fleksibilieringen er grundlæggende asocial, den nedbryder ikke blot menneskers subjektivitet, men også arbejdet selv. Men moderne mennesker ønsker at udføre et godt stykke arbejde. Forhindres de i det, griber de til forskellige former for modstand - før de resignerer.

Det viser sig bl.a. som et omfattende kulturhykleri der breder sig i disse år. Man taler ledelserne efter munden, indretter sig - og forsøger alligevel at gøre sit arbejde så godt som muligt. Hvis fagbevægelsen skal overvinde sin nuværende defensive position, må den udarbejde et alternativ til fleksibiliseringsstrategierne. En ny arbejdspolitik kan omforme kulturhykleriet så der åbnes for en solidarisk økonomi.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> Hvorfor ikke lægge de to socialdemokratier sammen?
Af Bent Gravesen
-> Det Økonomiske Råds prognose om katastrofekurs for de offentlige finanser: Realitet eller konstruktion?
Af Henrik Herløv Lund
-> Del og vind: forskellighed er vejen frem for venstrefløjen
Af Gabor Gyori
-> Fra folkets økonomiske selvforvaltning til selskabskapitalisme
Af Anders Lundkvist
-> Statsgælden, krisen og venstrefløjen
Af Anders Hadberg
-> Ulvekoblet hærger Europa
Af James K. Galbraith

  Systemkritik
-> Ulighedens samfundskonsekvenser
Af Kasper Vieland Nielsen og Tobias Abel
-> Kan man lappe på en ubrugelig ramme?
Af Jan Hoby og Lisbeth Schmidt
-> Tids- og ydelsesøkonomi i hjemmeplejen
Af Jan Helbak

  Fagbevægelse
-> Faglig strategidebat – inspiration fra Tyskland
Af Klaus Krogsbæk

  Kritik af hverdagslivet
-> Kan muslimer integreres i Danmark?
Af Peter Møller

  Internationalt
-> Krigsmodstand
Af Carsten Andersen

  Debat
-> Der er blevet så stille i SF
Af 7 SF'ere

Sider vi kan lide ...