Arkivvisning: 58. udgave - Oktober 2010
Nummerets leder:


Strukturel krise?
Alle er tilsyneladende enige om, at det vigtigste spørgsmål i dansk og international politik er, hvordan og med hvilke metoder man skal øge væksten i den globale økonomi og nedbringe arbejdsløsheden.

Men det var ikke det, der stod på dagsordenen, da statsministeren holdt sin åbningstale den 5. oktober i år. I stedet opmarcherede han flosklerne på lange lige rækker. Og oppositionen (og hans egne tro væbnere hos Konservative, Venstre og DF) fulgte op nogle dage efter. Med flere floskler, flere skæve og ligegyldige taløvelser og med spillet forargelse over en fiktiv skattestigning.

Jamen - sådan har situationen altid været ved Folketingets åbning kan man mene. Måske - men ligegyldigheder er ikke altid ligegyldige, og træder man lidt uden for folketingsdebattens snævre fokus og medindrager, hvad der i øvrigt er foregået i selv samme uge, bliver problemets stilling ganske indlysende.

For selvom det danske folketing og de danske politikere ikke har set alvoren eller har ønsket at se den, så er der andre ude i den store verden, som har.
Offentliggjort: 15. oktober 2010 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Dynamikken i den uløste globale krise: Tredive år efter
Af: Immanuel Wallerstein

articles: wallerstein.pngI 1982 udgav jeg en bog sammen med Samir Amin, Giovanni Arrighi og Andre Gunder. Bogens titel var Dynamikken i globale kriser. Det var ikke den oprindelige titel. Vi havde foreslået, at bogen skulle hedde Krisen? Hvilken krise? Det amerikanske forlag kunne ikke lide den titel, men vi brugte den til den franske oversættelse. Bogen bestod af en fælles introduktion og konklusion og et separat afsnit fra hver af os om hovedemnet.

Vi indledte bogen med en observation af, at "begrebet krise igennem 70'erne blev et stadigt mere behandlet emne. Først i obskure diskussioner mellem intellektuelle, derefter i populærpressen og endelig i politiske diskussioner i mange lande." Vi bemærkede, at der var mange forskellige definitioner på den såkaldte krise så vel som mange forklaringer på dens oprindelse.

I 1980'erne så det ud, som om begrebet krise forsvandt fra den offentlige diskussion for i stedet at blive erstattet af et andet modeudtryk, denne gang med et optimistisk skær over sig - globalisering.  Det er først i begyndelsen af 2008, at stemningen igen er blevet dyster og ordet krise atter er dukket op, denne gang i en skarpere form end i 1970'erne, men lige så lemfældigt anvendt. Så spørgsmålet Krisen? Hvilken krise? ser igen ud til at være meget relevant.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> En russisk bjørns favntag - Udfordringer for centrum-venstre flertallet i Silkeborg kommune.
Af Erik Markvad Jørgensen
-> Den stille revolution ved vejs ende
Af Bent Gravesen
-> VK´s forslag forslag til finanslov 2011 og S-SF'S modforslag.
Af Henrik Herløv Lund
-> Den økonomiske krise – diagnoser, konsekvenser og handling
Af Anders Hadberg

  Systemkritik
-> Ønsketænkning får ikke flere førtidspensionister i arbejde
Af Bettina Post
-> New Public Management - betragtninger over, hvorfor det borgerlige samfund havner i en blindgyde
Af Janne Gleerup

  Fagbevægelse
-> Bidrag til en dansk diskussion om "Organizing"
Af Klaus Krogsbæk
-> Offentlig ansat i en nedskæringstid
Af Signe Hagel Andersen

  Kritik af hverdagslivet
-> Integrationsbegrebet i dansk politik
Af Peter Møller
-> Interkulturel intelligens og kompetence er en mangelvare
Af Paul Hegedahl
-> Når fagligt sammenhold er recepten
Af Einar Baldursson

  Internationalt
-> Frankrig - præget af sociale og politiske konflikter
Af Murray Smith
-> Truslen mod det digitale demokrati – fra cyberspace til cloud computing
Af Jan Mølgaard

  Debat
-> Reel effektivisering kræver demokrati
Af Line Barfod
-> Demokratisk styret økonomi – nysocialisme – værdigt lønarbejde
Af Arne Thomsen
-> Svar på Åbent brev om Nyliberalisme og Nysocialisme
Af Anders Lundkvist

Sider vi kan lide ...