Arkivvisning: 59. udgave - December 2010
Nummerets leder:


Panik før lukketid?
Året var 1992. Forud var gået "Murens fald", og Sovjets implosion var i det store og hele fuldendt. I det år kunne socialdemokrater over hele Europa sige, at nu lå vejen åben for en ny "socialdemokratisk epoke".

Frigjort fra enhver forbindelse til den døde kommunisme og ideen om at staten dirigerer alt (statsdirigisme), og med mere eller mindre kompromitterede konservative regeringer ved vejs ende eller stærkt på vej dertil, skulle vejen være banet for, at de socialdemokratiske partier igen kunne vinde massetilslutning i befolkningerne. Herhjemme stod Svend Auken som eksponent for en holdning, der ikke kunne se nogen alternativer til en ny lang socialdemokratisk regeringsperiode. Schlüterregeringerne havde slidt sig selv op, og helt indlysende var der ikke længere andre politiske kræfter til at sætte sig på regeringsmagten og samfundsudviklingen end socialdemokratiet. Det socialdemokratiske projekt kunne genindsættes på rette plads.

Men sådan gik det som bekendt ikke. Hvorfor ikke? Og er vi nu i gang med at gentage historien bare med andre fortegn?

Offentliggjort: 14. december 2010 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Statssystemets magtforskydning og professionernes udgang
Af: Jan Helbak

articles: krater.pngDer fokuseres i denne artikel på professionerne indenfor den offentlige sektor. Der argumenteres for, at begrebet den offentlige sektor må opgives til fordel for begrebet statssystemet og for, at professionernes funktion, rolle og udvikling kun kan begribes meningsfuldt indenfor denne ramme. Der argumenteres ligeledes for, at liberalisternes radikale omfortolkning af statssystemets interventions- og funktionsmåde indebærer et ligeså radikalt opgør med professionerne og deres autonomi og som forvaltere af det offentligt gode.

Opgøret er langt fra tilendebragt. Men uanset udfaldet af den pågående afprofessionaliseringsproces og fremskredne "indre" privatisering af det offentlige står det ikke i professionernes magt at tilbageerobre fordums storhed og magtfuldhed i definitionen af, hvad der alment er rigtigt og forkert. Hertil er liberalisternes "frihedsopgør" og konfigureringen af "det rationelle økonomiske menneske" som ideologisk grundfigur nået for langt. Af samme grund står der et stort teoretisk arbejde tilbage at udføre for de progressive kræfter i deres beskrivelse af et nyt demokratisk forhold mellem de forskellige kræfter i statssystemet og borgerne organiseret omkring legitime interesser, hvis de på den ene side ønsker at formulere omridset af en ny velfærdsstat og på den anden side bestræbe sig på at holde sig fri af den hedengangne velfærdsstats systemsvagheder.

Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> Luftkastellet der blev sprængt
Af Peter Nielsen
-> Liberal Alliance - hvem er de allieret med?
Af Jan Mølgaard

  Svar på Wallersteins artikel i oktobernummeret
-> En radikal reformpolitik
Af Birger Steen Nielsen
-> 30-års krisen. Finansialisering og ulighed som drivkræfter.
Af Kristian Weise
-> Krisen – økonomisk og politisk
Af Anders Hadberg
-> Kommentar til Wallerstein
Af Anders Lundkvist

  Systemkritik
-> Er vi klar til udviklingsforløb?
Af Bettina Post
-> Hjælp til at komme i arbejde – eller parkering på lavindkomst og i uvished?
Af Henrik Herløv Lund
-> Kampen for, i og om folkeskolen
Af Ib Jørgensen
-> Mere demokrati – hvorfor og hvordan?
Af Line Barfod og Peter Hess-Nielsen og Finn Gunst

  Fagbevægelse
-> Organizing på dansk
Af Peter Jacques Jensen

  Kritik af hverdagslivet
-> Kunsten husker fremtiden
Af Paul Hegedahl

  Internationalt
-> Fagbevægelsens fælles front mod pensionsreformen i Frankrig – kontekst og kampformer
Af Murray Smith
-> EU i demokratisk opløsning
Af Jakob Lindblom
-> Obama i midten
Af Carl Pedersen

  Anmeldelser
-> Anmeldelse af bogen: ”Det danske velfærdssamfunds historie: tiden efter 1970 bd. I og II (2010)”. Forfatter; Gunnar Viby Mogensen.
Af Viggo Jonasen

Sider vi kan lide ...