Arkivvisning: 60. udgave - Februar 2011
Nummerets leder:


Farvel fredag?
articles: gb_fredag.pngDa juristen Mohammad Bouzizis satte ild til sig selv i december sidste år og senere døde af sine forbrændinger eksponerede det en ophobet vrede i den tunesiske befolkning og satte gang i en kortvarig opstand. Få dage efter opstandens begyndelse flygtede diktatoren Ben Ali den 14. januar ud af landet. Først til Frankrig for endelig at få opholdssted i Saudi Arabien. Forløbet op til og selve opstanden tog alle den vestlige verdens ledere og ledende klasser på sengen. Ikke fordi man ikke kendte til de mange protester, men fordi kun få havde ventet en egentlig opstand og endnu færre, at den skulle ende med regimets fald.
Offentliggjort: 15. februar 2011 | Læs mere her ... | Se andre ledere
Nummerets artikler:

Historisk Kapitalisme
Af: Rolf Czeskleba-Dupont

Denne artikel skal ses både som en kommentar til debatten i decembernummeret om Immanuel Wallersteins artikel fra oktobernummeret og som en introduktion til Euro-Memorandum 2010/2011, som i oversat og forkortet udgave bringes i dette nummer af Kritisk Debat.

I december-udgaven af Kritisk Debat er det et gennemgående kritikpunkt imod Wallersteins (W) argumentation, at den er deterministisk. Påstanden er velkendt. Således siges i det tyske tidsskrift Z. Zeitschrift marxistische Erneuerung: "I W.s tidligere værk ligger et problem i den delvist økonomistiske synsmåde og den dermed forbundne determinisme." Det tilføjes, at denne dog "i hans nyere publikationer næppe er til at finde mere. Her er W.s position delvist forskudt til et mere aktørs-centreret perspektiv." Og: "Nu fremhæver han ofte den historiske åbenhed i samfundssituationen ved starten af det 21.århundrede."(Heinze 2010, 45). Dette sidste ses i W.s omtale af 'verdens-systemisk' kaos.Læs artiklen ved at klikke her ...

  Politik og økonomi
-> Økonomisering af den kritiske politik
Af Peter Nielsen
-> DREAM og virkelighed – Efterlønnens politiske økonomi
Af Bent Gravesen
-> Marxismekritikken: Højrefløjens historieforfalskning og den fremadskridende ensretning
Af Curt Sørensen
-> Sundhedsfremme som klassekampplads
Af Iben Charlotte Aamann
-> Regeringens ”Tilbagetrækningsreform”. Afvikling af efterlønnen - løsning eller blindgyde?
Af Henrik Herløv Lund

  Systemkritik
-> Velfærdssamfundet - hvad vil vi med det?
Af Viggo Jonasen
-> Fra vækst og konkurrence til mådehold og solidaritet – det humane samfund som eksportvare?
Af Ib Jørgensen
-> PISA 2009: Er folkeskolen for dyr og dårlig set i international sammenhæng?
Af Henrik Herløv Lund
-> How they try to win the net. Om civiliseringen af internettet
Af Jan Mølgaard
-> En billigere og bedre offentlig sektor er mulig
Af Kirsten Norman Andersen
-> Et kommunalt oprør er på vej
Af Ole Thorbek
-> Når friheden løber løbsk og ødelægger ligheden og fællesskabet
Af Kasper Vieland Nielsen

  Fagbevægelse
-> Så er bunden nået - overenskomsterne i den offentlige sektor tegner til at blive historisk ringe
Af Jens Lind
-> Mange 100 mill kr flyttet fra arbejdsmiljøet…arbejdsmiljøet som kamplads!
Af John Graversgaard

  Kritik af hverdagslivet
-> Hængekøje eller fangstnet? Om Facebook - det fortryllede spejl
Af Philippe Rivière
-> Sårbarhed og selvskadende adfærd belyst fra et multikulturelt perspektiv
Af Hans Elbeshausen og Ahmet Demir
-> Minoriteter som syndebukke eller læremestre?
Af Malene Fenger-Grøndahl

  Internationalt
-> Euro-Memorandum: At konfrontere krisen – nedskæringspolitik eller solidaritet?
Af Europæiske Økonomer for Alternativ Økonomisk Politik i Europa

  Anmeldelser
-> Borger i tre verdener
Af Karsten Lieberkind

Sider vi kan lide ...