Aktuelt nummer: Juni 2019

       
Fortsat handelskrig USA-Kina?
Af Peer Møller Christensen - 24-06-2019

De to præsidenter, Donald Trump og Xi 
Jinping , skal mødes i forbindelse med
den kommende G-20 samling, som finder 
sted i Osaka i dagene 26-29. juni, for 
at diskutere løsninger på den handels-
krig, USA har indledt mod Kina, og som 
den amerikanske regering nu truer med 
at  eskalere. Der er mange ukendte fak-
torer, der må indgå i vurderingen af 
perspektiverne i den amerikansk-kinesi-
ske handelskrig, men tilbage står imid-
lertid, at de to største aktører i den 
globale økonomi begge er i færd med at 
gennemføre et opgør med det globale fri-
handelssystem til fordel for en natio-
nal industripolitik.

 

 

Andre kommentarer:
-> Den er hjemme (04-06-2019)
-> EU er blevet politisk (28-05-2019)
Stemningsopbrud
Af Jan Helbak

Resultatet af folketingsvalget er både herhjemme og i udlandet i medierne blevet udlagt som en markant rød valgsejr. Den vurdering holder ikke for en nærmere prøve. Det kommer nærmere de faktiske forhold at tale en vandring fra højre ind mod den borgerlige midte og i mindre omfang over midten til Socialdemokratiet, som vekselkontor for vælgerafgangen fra DF (ca. 10%) til en pæn fremgang for SF. Hvad der er ganske naturligt, al den stund SF i lang tid har fungeret og optrådt som Socialdemokratiets eksterne og loyale venstrefløj med en humanistisk og grøn profil.

Socialdemokratiet, SF og EL fik sammenlagt en fremgang på 2,2%, hvorimod Venstre og det Radikale Venstre samlet fik en fremgang på 7,9%, så det forekommer lidt overvurderet at tale om markant rød fremgang. Især når fremgangen først og fremmest blev forårsaget af en total nedsmeltning både i regeringen, hos DF og ude på det yderste højre.

Skulle S-SF-EL imidlertid have indkasseret en større vælgermæssig fremgang på det samme politiske grundlag, ville det ikke i mindre grad have været unøjagtigt at kalde det er markant rødfremgang, når farvens reelle indhold lægges til grund. Om dette senere.

 

Modvækst: En teori om radikal overflod.
Af Jason Hickel

Efterhånden som klimakrisen forværres, og de kulstofbudgetter, der er fastlagt i Parisaftalen, krymper, er klimaforskere og økologer i stigende grad begyndt at opfatte økonomisk vækst som et problem. Vækst øger behovet for energi og gør det betydeligt vanskeligere - og sandsynligvis umuligt - at overgå til ren energi hurtigt nok til at forhindre en potentielt katastrofal global temperaturstigning. I de senere år har IPCC-forskere hævdet, at den eneste måde, man kan opfylde målene i Paris-overenskomsten på, er ved aktivt at begrænse den materielle cirkulation i den globale økonomi . Ved at reducere den materielle cirkulation vil man nedbringe energibehovet, og dermed lette overgangen til ren energi.

Økologiske økonomer erkender, at denne tilgang, kendt som modvækst, sandsynligvis vil føre til reduktion af den samlede økonomiske aktivitet i samfundet, målt i BNP. Selv om en sådan kursændring måske kan synes at hæmme menneskehedens udvikling og true med at udløse en række negative sociale konsekvenser, hævder eksponenterne for denne opfattelse, at en planlagt reduktion af cirkulationen kan opnås i højindkomst-lande, samtidig med at man opretholder og endog forbedrer befolkningernes levestandard. Politiske forslag hertil fokuserer på omfordeling af eksisterende indkomster, forkortelse af arbejdsugen og indførelse af jobgaranti og en løn til at leve af, samtidig med at adgangen til offentlige goder øges.
The anti-Trump resistance takes shape: 'Government's supposed to fear us'
I USA begynder organiseringen i forlængelse af Trumps valgsejr så småt at tage form.
Fra The Guardian
-> Læs med her ...
Lokalpolitikere klør på med udlicitering
Flere opgaver bliver flyttet væk fra ansatte i kommunerne og over på private hænder. Især fattige landkommuner vil udlicitere - ikke fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og økonomi
Overvejelser over især klimabevægelsens progressive potentialer
Af Jan Helbak
Langsom nedsmeltning af velfærden (III): Udhulingen af skattesystemet (1985) 2002 til 2019
Af Henrik Herløv Lund
Økonomiske modeller og den komplekse virkelighed.
Af Ivan Breinholt Leth
En marxist i europaparlamentet
Af David Broder
Fire grunde til at den europæiske venstrefløj tabte
Af Wolfgang Streeck
Globalisering er det modsatte af internationalisme
Af Georgi Medarov og Madlen Nikolova
Europas sjæl. Essay om Massimo Cacciaris geofilosofi
Af Jens Viggo Olavi Nielsen

Systemkritik
Parallelsamfund, ghettoplan og hetz mod indvandrere
Af John Graversgaard

Fagbevægelse/Arbejdsmarked
Det arbejdende Europa – status
Af Niels Henrik Nielsen
Magt til forandring
Af Klaus Krogsbæk
Arbejdsmiljøforliget og det kemiske arbejdsmiljø
Af Frode Sørensen
Fordeling af arbejdet frem for fyringer ændrer styrkeforholdet
Af Bendicte Toftegård
Dagpengeret til EU-borgere?
Af Bjarke Friborg

Internationalt
En gnist af håb: Læren af den zapatistiske revolution 25 år efter
Af Hilary Klein

Sider vi kan lide
* Klik her for at se alle de sider, vi godt kan lide